Държавен вестник, брой 39 от 12.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 39 от 12.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 39 от 12.05.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 129 за назначаване на служебно правителство от 12.05.2021 г.
УКАЗ № 130 за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12.05.2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г.
УКАЗ № 131 за назначаване, считано от 12.05.2021 г., на Централна избирателна комисия

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 29.04.2021 г. по конституционно дело № 6 от 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 10.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 10.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд
НАРЕДБА № 2 от 23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд

 

Коментарите са затворени.