Съюзът на юристите в България с остра критика към качеството на законодателството

 

Съюзът призова партиите да вкарат повече юристи в следващия парламент

Организацията излезе с обръщение до политиците, подписано от председателя ѝ  Владислав Славов – бивш конституционен съдия, в което подлага на остра критика на дейността на настоящото Народно събрание, съобщава правно-информационният сайт Lex.bg.

Съюзът заявява, че Народното събрание на България е на първо място в ЕС по законодателни предложения направени от народни представители – над 65%. И припомнят, че Конституционният съд (в решение №1/2020 г.) заяви, че „за да бъдат конституционосъобразни приеманите от НС актове трябва да съотвестват както на Конституцията на РБ, така и на останалите действащи закони, защото друго би противоречало пряко на чл. 4, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Конституцията“.  „Полезно е народните представители да се запознаят с това решение, за да разберат, че Законът за нормативните актове създава за тях императивни норми, в т. ч. и регулиращи законодателството и законодателния процес!“, изтъкват от СЮБ.

В обръщението се посочва, че при 87.7% от законодателните предложения не са извършени необходимите изследвания или научни експертизи. Обръща се специално внимание на практиката да се променят закони чрез преходните и заключителни разпоредби на други закони. През мандата си НС не само не прекрати, но продължи и разшири отричаната практика да се променят закони с преходни и заключителни разпоредби – от 35% на 37%. Тази опасна и противоконституционна тенденция в законотворчеството наложи „принципа“ законът да се чете отзад напред!“ – пише в изложението.

Съюзът на юристите призова партиите да вкарат повече юристи в листите си и от там в следващия парламент, за да спасят качеството на законодателството.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.