Полезно в ДВ (бр. 5 от 19.01.2021 г.)

В днешния 5-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван президентският указ за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Мандатът на 44-то Народно събрание изтича на 26 март, а според Конституцията първата възможна дата за провеждане на избори е 28 март, а последната – 28 май.

 Обнародвани са две нови наредби: за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия“ и за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“. С медицинските стандарти се определят минималните задължителни изисквания към структурите за осъществяване на дейностите по определени медицински специалности или изпълнение на отделни медицински дейности за осигуряване на качествена профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и здравни грижи за пациента.

Коментарите са затворени.