Министърът на правосъдието с остра критика към законопроекта за личния фалит на патриотите

Министърът на правосъдието Десислава Ахладова изпрати остро критично становище (пълния му текст виж тук) за законопроекта за защита на физическите лица при неплатежоспособност на депутати от „Обединени патриоти“.

В края на октомври те внесоха проект на закон, който предвижда, че неплатежоспособността е налице, когато „физическото лице не е в състояние в продължение на най-малко три месеца да изпълни едно или повече свои изискуеми парични задължения на обща стойност не по-малка от пет минимални работни заплати“, като се поставя и таван на дълга от 200 000 лв. Човек може да иска личен фалит дори и да го е надхвърлил, ако задълженията му са от непреодолима сила.

Ако бъде признат за неплатежоспособен, той декларира имуществото си, всичките му задължения стават изискуеми и кредиторите му се присъединяват към производството, в течение на което се удовлетворяват от наличното. След изтичането на 5 години задълженията се „изчистват“, а основната последица, която търпи фалиралият, е, че 5 години му е забранено да заема ръководни и надзорни позиции във фирми и кооперации (пълния текст на законопроекта виж тук).

„Според нас не е намерен оптималният баланс между интересите на длъжниците и на кредиторите, не е предвиден рационален и справедлив компромис при защитата на правата на длъжниците и на кредиторите, което поражда опасения, че предложената уредба ще стимулира недобросъвестните длъжници, които ще поемат задължения без намерение да ги изпълняват и които след изтичане на определения в законопроекта срок ще се освободят от непогасените си задължения“, пише министър Ахладова в становището си по законопроекта.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.