Здравният министър премахна забраната за пазаруване на възрастните, запази им часове

Внесоха промени в Закона за здравето: уведомяването за предписание за карантина и изолация – по телефон или имейл

Хората над 65 години ще могат да пазаруват по-късно и по-дълго от двучасовото ограничение, наложено им в момента от здравния министър Костадин Ангелов.

На 13.11.2020 г. той издаде нова заповед, според която само възрастните ще пазаруват в хранителните магазини от 13,30 до 16,30 ч. В аптеките пък ще имат два „коридора“ – от 8 до 10 ч. и от 13,30 ч. до 16,30 ч. През останалото време хората над 65 години също ще могат да ходят по магазините и аптеките, но сега просто имат запазени часове само за тях.

Предишната заповед на здравния министър с ограниченията за пазаруване остана в сила само два дни, след като той я издаде в четвъртък. Според нея възрастните можеха да пазаруват в магазини и аптеки само от 8 до 10 ч. Веднага последваха негативни реакции, а днес и омбудсманът Диана Ковачева призова забраната да бъде отменена. Здравните власти пък поискаха време, за да видят как действа новата мярка.

Предписанията – по телефона или на имейл

Хората, за които има издадени предписания, че подлежат на задължителна карантина или изолация, да бъдат уведомявани по телефона или по имейл. Това предвиждат промени в Закона за здравето, внесени от шефката на парламентарната група Даниела Дариткова.

С тях тя предлага да бъде пренаписан чл. 61 от ЗЗ, като основната промяна е за предписанията (пълния текст на законопроекта виж тук).

Предвижда се, че за издадените предписания се съобщава по реда на чл. 18а, ал. 1-6 от Административнопроцесуалния кодекс или по два други начина. Първият е, чрез устно уведомяване на посочен от човека телефонен номер, което се удостоверява писмено с подпис на извършилото го длъжностно лице. Писменото удостоверяване се прилага към преписката и на адресата се съобщава, че може да получи предписанието лично след изтичане на срока на изолацията или на карантината. Докато тя трае предписанието може да се получи само чрез упълномощено лице. Предписанието се смята за връчено от деня на устното съобщаване.

Вторият начин на съобщаване е чрез изпращане на съобщение на посочен от лицето електронен адрес или телефонен номер. Тук също важи правилото, че човек може да отиде да си получи предписанието лично едва след изтичането на карантината. Но има друго условие, за да се приеме то за връчено – „адресатът да изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно или кратко текстово съобщение“.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.