Държавен вестник, брой 99 от 20.11.2020 г.

Държавен вестник, брой 99 от 20.11.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 99 от 20.11.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето
ЗАКОН за закрила на детето

Президент на Републиката

УКАЗ № 238 за награждаване на проф. Пламен Христов Павлов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 239 за награждаване на Иван Ничев Иванов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 240 за награждаване на Руси Иванов Чанев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 13.11.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 от 18.11.2020 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
РЕШЕНИЕ № 835 от 17.11.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Хижа Черноморец – юг“, община Варна, област Варна

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР
НАРЕДБА № 8121з-1060 от 26.09.2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

Министерство на здравеопазването
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози
НАРЕДБА № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози

Министерство на околната среда и водите
Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 260 на БНБ от 21.07.2020 г. за пускане в обращение на златна възпоменателна монета „Рождество Христово“ от серията „Българска иконография“

 

Коментарите са затворени.