Полезно в ДВ (бр. 88 от 13.10.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани изменения и допълнения в Изборния кодекс, след като депутатите преодоляха президентското вето върху част от тях.

Предвижда се Централната избирателна комисия (ЦИК) да определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на техническите устройства за машинно гласуване. Също така ЦИК ще осигурява техническите устройства за машинно гласуване чрез наемане или закупуване. Държавната агенция „Електронно управление“, съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метеорология, удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията.

На следващите избори вместо в секциите с над 300 избиратели да има само машини, ще има и устройства, и хартиени бюлетини. Отпада забраната за провеждане на референдуми по теми, които са от компетентността на Велико народно събрание.

Обнародвана е нова Наредба № 6 от 5 октомври 2020 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по животните и за условията и реда за прилагането им, която влиза в сила от днес.

С новия акт се конкретизират мерките за действие при наличие на съмнение, съответно при потвърждаване на болестта антракс. Определят се изискванията за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по животните, както и вземането на проби и диагностика на болестта и задълженията на ветеринарномедицинските органи, физическите и юридическите лица при прилагане на тези мерки.

Мляко от ферми с животни болни и съмнително болни от антракс, както и от тези получили усложнения след ваксинация, ще се обезврежда и унищожава под контрола на ветеринарен лекар по начин, гарантиращ унищожаването на причинителя съгласно утвърдения план за действие – контингенс план.

Коментарите са затворени.