Да останат 28 районни съдилища, които да гледат само леки дела

Във вторник Съдийската колегия ще обсъди всички предложени варианти за реформа на съдилищата

Да останат 28-те районни съдилища в областните градове, а останалите да бъдат трансформирани в териториални отделения. Всички те да гледат само „леки“ дела. Окръжните съдилища да станат основна/единна първа инстанция, а броят на апелативните да бъде увеличен от 5 на 10.

Това предвижда появилият се четвърти модел за реформа на съдебната карта, който се е зародил в рамките на изпълнението на проекта за Единната информационна система на съдилищата, при който една от дейностите обхваща именно варианти за реформа.

Моделът беше представен от Боряна Димитрова, която го определи като „радикален“. Тя започна презентацията на този вариант с думите, че на районните съдилища и ТО ще останат само „бързо ликвидни дела“. Предложението е да гледат следните дела:

 • Заповедни производства;
 • Всички дела по дежурство – граждански и наказателни (без мерки за неотклонение по определен вид тежки наказателни дела);
 • Обезпечения – без значение, че делата може да са подсъдни на ОС сега;
 • Обезпечение на доказателства – чл.207 ГПК;
 • Делата по Семейния кодекс (дали всички е въпрос на експертна преценка);
 • Делата по Закона за защита от домашно насилие;
 • Делата по регламенти (ако няма обвързваща подсъдност);
 • Делата по чл.356 ГПК- защита и възстановяване на нарушено владение;
 • Охранителни производства;
 • Установяване на факти – глава 50 ГПК;
 • Обявяване на отсъствие или смърт – глава 51 ГПК;
 • Производство по открито наследство – глава 52 ГПК;
 • Наказателните дела от административен характер;
 • Други – например делата за контрол в досъдебното производство: включва и мерките за неотклонение, ЗЕС, спиране на делата и др.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.