Европейската прокуратура започва работа

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши и членовете на екипа ѝ днес официално встъпиха в длъжност.

Европейските прокурори положиха клетва на специално заседание на Съда на Европейския съюз. 23-мата обещаха тържествено следното: „Тържествено поемам задълженията да изпълнявам функциите си при условията на пълна независимост в интерес на Съюза като цяло, да не търся и да не приемам указания от никое външно за Европейската прокуратура лице или образувание. Освен това се задължавам да спазвам задължението за поверителност по отношение на всяка информация, с която разполага Европейската прокуратура“.

Европейската прокуратура е нов независим орган, на който е възложено провеждането на разследвания, наказателното преследване и предаването на съд на извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС – например измами, корупция, трансгранични измами с ДДС над 10 милиона евро). За тази цел Европейската прокуратура провежда разследвания и осъществява наказателно преследване и упражнява функциите на прокурор пред компетентните съдилища на държавите членки. Седалището на Европейската прокуратура е в Люксембург.

Предстои всяка държава да определи и т. нар. делегирани прокурори. Преди дни правителството обяви изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, с които гарантира независимостта на делегираните прокурори от ръководството на държавното обвинение у нас. С тях се предлага подборът кои да са делегирани прокурори да се извърши от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, но финалното  решение кои да са те ще е на всички европейски прокурори.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.