Адвокатите ще правят комплексна проверка на клиента преди сделка

ОБЯВИХА ПРАВИЛАТА СРЕЩУ ПРАНЕТО НА ПАРИ

Тотална проверка на клиента – от идентифицирането му, през изясняване на действителния собственик на дружества, до установяване на произхода на средствата му, ще трябва да прави всеки адвокат, когато работи по сделки с имоти и финансови операции или просто предоставя адрес за кореспонденция при регистрация на фирма. Адвокатът ще изисква серия от декларации от клиентите си и ще води дневник на съмнителните, а в някои случаи, ако парите са по негова доверителна сметка, ще трябва да отказва да извърши сделка с тях и да докладва на министрите на вътрешните работи и финансите, ДАНС и КПКОНПИ.

Това предвиждат вътрешните правила срещу изпирането на пари (пълния им текст виж тук), изготвени от Висшия адвокатски съвет (ВАдС).

Те бяха огласени късно снощи и всички адвокати имат една седмица, за да изпратят предложения и становища по тях.

След това трябва да бъдат приети от ВАдС и публикувани в окончателен вид на сайта му. От този момент всеки адвокат ще има 14 дни, в които да ги прочете и да подаде декларация до колегията, в която е вписан, с която да удостовери, че се е запознал с тях и ще ги спазва.

Важно изключение е, че правилата не важат, когато адвокатът работи по дело – независимо от етапа му, включително, ако става дума за проучване на случая на клиента. Ако обаче става дума за каквато и да е финансова операция, включително откриване на банкова сметка или сделка с недвижим имот, регистрация на фирма или просто предоставяне на адрес на управление на юридическо лице (всички хипотези виж в чл. 2 от правилата), адвокатът ще трябва да спазва тези правила.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Коментарите са затворени.