Полезно в ДВ (бр. 50 от 02.05.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след отмяна на извънредното положение в страната и обявяване на извънредната епидемична обстановка.

Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от периода от 13 март до 30 юни, но за не повече от три месеца. Работодателите, получили компенсации по постановлението, следва да изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.

 Обнародвано е Постановление № 107 от 28 май 2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост – тя се вдига с 9 лв. до 141.63 лв. от 1 юли заедно с вдигането на пенсиите за трудова дейност. Промяната ще доведе до увеличение на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Такива са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Отменя се Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, която беше приета през 2017 г. и предстоеше да влезе в сила от новата академична година. Oтмянaтa  e мoтивиpaнa c peшeниe нa Koмиcиятa зa зaщитa oт диcĸpиминaция, ĸoятo oбяви peшeниeтo зa пpeмaxвaнe нa зaдoчнaтa фopмa нa oбyчeниe пo cпeциaлнocттa „Πpaвo“ зa нapyшeниe нa зaĸoнa.

Коментарите са затворени.