Хакери изпращат образци на декларации от името на Агенцията по вписванията

Хакери изпращат имейли до потребители на Агенцията по вписванията, с които уж им предоставят нови образци на декларации. За това алармираха от ведомството и предупредиха гражданите и бизнеса, че никога не изпращат подобни документи по електронна поща.

За атаката са съобщили много потребители. Те са получили имейли от [email protected]registagency.bg. Т.е. адресът имитира този на агенцията, който е registryagency.bg, но липсват няколко букви. Потребителят обаче може да се заблуди от приблизителното съответствие.

Имейлите от хакерите гласят:

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / ГОСПОЖО,

Във връзка с новоприетите промени в НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (Наредбата), годишните финансови отчети (ГФО) за изминалата 2019 г. ще се приемат с нова декларация по член 62а от Наредбата. В нея ще се декларира, че ГФО са приети от компетентния за това орган. Приложно Ви изпращаме образец на новата декларация, която е задължителна при подаване на ГФО. Всички обявени отчети, които биват подадени без нея, ще им бъде налаган отказ.

От Агенцията по вписванията напомнят, че всички образци на съществуващи и актуализирани декларации може да се изтеглят от сайтовете на регистрите, за които отговаря тя. „Ако получите подобно електронно писмо, да проверите внимателно адреса на електронната поща, от който е изпратен. При съмнение за истинността му, потребителите не трябва да отварят прикачените файлове, тъй като има риск да заразят компютрите си с вирус“, предупреждават от АВ. (Lex.bg)

а

Коментарите са затворени.