СУ е готов да приема студенти по „Право“ без изпит

Още тази седмица министрите на правосъдието и образованието ще променят наредбата

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви, че е променил правилника си за прием и тази година кандидатстването по специалността „Право“ ще е с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование.

Това нововъведение обаче ще се случи за първи път в историята на СУ само ако министрите на правосъдието и на образованието Данаил Кирилов и Красимир Вълчев одобрят промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

Правото е регулирана специалност и затова според наредбата студентите в нея се приемат чрез писмени конкурсни изпити при условия и по ред, определени от висшето училище. „Конкурсните изпити проверяват нивото на владеене на българския книжовен език, хуманитарната култура и аналитичните способности на кандидатите“, регламентира още чл. 2 от нормативния акт.

Тази година поради пандемията от Ковит-19 може да се направи изключение за учебната 2020/2021 г. със специална разпоредба в наредбата.

Часове след като от най-старото висше училище у нас огласиха промените в правилника си министърът на образованието заяви пред „24 часа“, че наредбата ще бъде променена още тази седмица.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.