Иван Гешев създаде Експертен съвет към главния прокурор

Иван Гешев създаде Експертен съвет към главния прокурор

Органът ще се състои от представители на научната общност с безспорен опит в областта на правото и изявени специалисти в правоприлагането с доказани професионални качества и авторитет

Със заповед на Иван Гешев е създаден Експертен съвет към главния прокурор, съобщиха от държавното обвинение.

Съветът е създаден с оглед осъществяване на конституционните правомощия на главния прокурор  по чл.126, ал.2 от Конституцията на Република България за методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, и на основание чл.138, т.1 във вр.чл.136, ал.5 от Закона за съдебната власт.

Съветът се състои от представители на научната общност с безспорен опит в областта на правото и изявени специалисти в правоприлагането с доказани професионални качества и авторитет.

С поименния състав на Експертния съвет можете да се запознаете тук.

Коментарите са затворени.