Държавен вестник, брой 47 от 22.05.2020 г.

Държавен вестник, брой 47 от 22.05.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 47 от 22.05.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ относно административно-териториалната реформа в Украйна и защитата на правата и целостта на българската общност

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 336 от 18.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Поморие – юг“, община Поморие, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 337 от 18.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Обзор – Мотела“, община Несебър, област Бургас

Министерство на труда и социалната политика

СПОГОДБА за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“
ПРАВИЛНИК на Фонд „Научни изследвания“

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031 от 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране
НАРЕДБА № Iз-1031 от 15.04.2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-310 от 17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
НАРЕДБА № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ново52

 

Коментарите са затворени.