Държавен вестник, брой 46 от 19.05.2020 г.

Държавен вестник, брой 46 от 19.05.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 46 от 19.05.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19
РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани

Президент на Републиката

УКАЗ № 89 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, на27 септември 2020 г.
УКАЗ № 90 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Водно, община Дулово, област Силистра, на 27 сеп-тември 2020 г.
УКАЗ № 91 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище, на 27 септември 2020 г.
УКАЗ № 92 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище, на 27 септември 2020 г.
УКАЗ № 93 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, на27 септември 2020 г.
УКАЗ № 94 за насрочване на частичен избор за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, на 27 септем-ври 2020 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 14.05.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 14.05.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на младежта и спорта
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Антидопинговия център
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 14.05.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с Постановление № 275 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
ИНСТРУКЦИЯ № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

 

Коментарите са затворени.