Държавен вестник, брой 45 от 15.05.2020 г.

Държавен вестник, брой 45 от 15.05.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 45 от 15.05.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на младежта и спорта

КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 13062 от 03.10.2019 г. по административно дело № 3586 от 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 5419 от 08.05.2020 г. по административно дело № 14384 от 2019 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнагражденияизм. _17
НАРЕДБА № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения17

 

Коментарите са затворени.