Адвокати предлагат конкретни мерки за безопасно отваряне на съдилищата

Съдийската колегия да създаде единни правила за всички съдилища за поетапното нормализиране на работата им и да не допуска отклоняване от тях. Ако пък се наложи за отделни съдилища да се предвидят различни мерки, поради специфично развитие на епидемиологичната обстановка в региона, то те да бъдат своевременно обявени както на сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС), така и на интернет страницата на съответния съд. Затова настояват десет адвокати в писмо до Съдийската колегия и отправят серия от предложения за безопасно възстановяване на работата на съдилищата.

 В писмото си до колегията адвокатите Стефан Марчев, Валентина Бакалова, Златка Стефанова, Жана Кисьова, Катерина Граматикова, Христо Хинов, Десислава Миразчийска, Мирослав Мичев, Валя Гигова и Георги Атанасов най-напред посочват, че трябва да се обмисли какъв ще е достъпът на страните по делата до съдебните сгради.

И предлагат следното. Да не се допускат хора със симптоми на заболяване като това може да стане чрез измерване на температурата. Носенето на лични предпазни средства да се въведе задължително условие за допускане в съдебните палати. Посетителите трябва да бъдат оборудвани с ръкавици, маски, шлемове, дезинфектанти и др.

Освен това, казват още адвокатите, трябва да се изготви съгласуван график за откритите съдебни заседания за деня/седмицата, който да бъде оповестен на сайта на съда (преди началото на периода, за който се отнася), както и на входа на съдебната сграда. Да се посочват делата, които междувременно са отсрочени, защото така ще се предотврати ненужно струпване на хора заради дела, които няма да се гледат в открито съдебно заседание, се казва още в писмото до СК.

В съдебните сгради да се допускат само хора, чието явяване на съответната дата е свързано с провеждане на открито съдебно заседание, посочват още адвокатите и продължават с идеите: „Гарантиран достъп на адвокатите до съдебните дела до деловодствата и адвокатските стаи на съдилищата – чрез изготвяне на график за делата с възможност за предварителни заявки по телефон или електронна поща, за да се ограничи струпването на множество адвокати в адвокатските стаи (и да се избегне ненужното посещение на съда за справка по дело, което не е налично за справка, а се намира в съдия, вещо лице и пр.)„.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.