ВСС пита правителството ще променя ли териториалното деление на страната

Министерският съвет ще извърши ли реформа на административно-териториалното деление на страната предвид факта, че 25% от общините в страната не отговарят на законовото изискване за минимален брой население.

Такъв въпрос ще отправи към правителството комисията за натовареност към Съдийската колегия, става ясно от протокола от заседанието ѝ в петък.

Според данните на Националния статистически институт, към 31 декември 2019 г. 76 от общо 256 общини са с население по-малко от 6000 души, което не отговаря на изискването на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на България. Според тази разпоредба едно от условията за създаване на нова община е наличието на население над 6000 души общо в населените места, които да бъдат включени в нея.

От комисията по натовареност изтъкват, че дали ще има реформа на административно-териториалното устройство на страната зависи изцяло от изпълнителната власт. „Но евентуално оптимизиране на административно-териториалната структура в страната ще спомогне за оптималното преначертаване на съдебната карта доколкото структурата на съдилищата трябва да отговаря на нуждата от предоставяне на качествено правосъдие на гражданите. Местонахождението на съдилищата е важен фактор при определяне на съдебната карта поради необходимостта да се осигури достъп до правосъдие за населението на местно ниво от една страна. Отделно от това, взаимодействието между съда и останалите представители на държавна власт по места – полиция, социални служби, както и общинските съвети, налага по целесъобразност съдебната и административно-териториалната инфраструктура да са максимално синхронизирани“, посочват от комисията.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.