Прокуратурата разреши на ВСС да огласи доклада за случайното разпределение на делата

Прокуратурата разреши на Висшия съдебен съвет (ВСС) да публикува части или целия от доклад от проверката на Централизираната система за случайно разпределение на делата. Разрешението е дадено от наблюдаващите прокурори от Софийската градска прокуратура като те са казали, че обявяването на резултатите няма да попречи на разследването. Това обявиха от държавното обвинение.

Миналата седмица ВСС на закрито заседание обсъди доклада от проверката на системата, която беше назначена преди година. Одитът установил общо 23 уязвимости – 11 високо рискови, две средно и 10 ниско рискови. ВСС дълго спори може ли да публикува доклада от проверката, за да се спрат интерпретациите на констатациите в него, включително и за това, че системата за случайно разпределение на дела е „пробита“. В доклада няма данни за установен пробив. В него е описан само един случай от октомври 2016 г. на неуспешен опит да се влезе в системата.

Тогава надделя мнението, че в одита външните експерти стъпка по стъпка са описали как са установили уязвимостите и ако те станат публично известни, това може да послужи като „упътване“ на недобросъвестни хора да проникнат в нея.

Освен това докладът беше изпратен на СГП, която образува досъдебно производство за компютърни престъпления. Затова крайното решение на Пленума на ВСС беше първо да се пита държавното обвинение дали може резултатите от одита да бъдат публикувани , а след като бъде получено разрешение, да бъде помолена фирмата, изготвила доклада, да изготви резюме без чувствителните моменти, което да бъде публикувано.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.