Данъчните задължения при извънредно положение

С любезното съдействие на автора, АПИС публикува експресния коментар „Данъчните задължения при извънредно положение“ на адв. Милен Райков, управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг България“. Коментарът разглежда промените в задълженията за деклариране и плащане на данъци и в сроковете на данъчното производство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), включително с последните изменения на закона, обнародвани в брой 34 на „Държавен вестник“ на 09.04.2020 г.

Коментарите са затворени.