Четирима младежи създадоха първия правен подкаст в България

Четирима младежи създадоха първия правен подкаст в България

Подкаст за право създаден от четирима младежи си поставя голямата цел да повиши правната култура на обществото.

Екип от четирима младежи, сред които и един младши адвокат, са решили да приемат каузата за обществената правна култура за своя собствена като са направили първото по рода си „онлайн радио предаване“ за право.

Подкастът се казва „Темида слуша“ и името не е случайно, защото Темида трябва да съблюдава за справедливостта, но е със завързани очи – затова и слуша. Подобно на Темида и слушателите слушат истински истории с художествена преработка и внедрени юридически понятия и основни права.

С помощта на този развлекателен формат, създателите на подкаста се надяват да разширят максимално аудиторията си, вярвайки че това е от съществено значение за развитието на гражданско общество в България.

Младши адвокат Нанси Дахабре, основател и двигател на инициативата, споделя че: „Видяла съм от първа ръка, че правната материя не е лесно достъпна за хората, затова исках да подпомогна възможността хората да узнаят правата си. Вярвам в това, че ние имаме само толкова права, колкото можем да защитим.“

Подкастът може да бъде достъпен в социалните мрежи Facebook (https:// www.facebook.com/PodcastPravo/) и Instagram (https://www.instagram.com/temidaslusha/),> на личния сайт на адвокат Нанси Дахабре (www.nansidahabre.com) както и в най-известните световни платформи – Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Необходимо е само човек да напише „Темида слуша“.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.