26 затворници водят съдебна битка за секс без камери, свиждане без прегради и право на труд

Делото им във Върховния административен съд може да промени живота на всички зад решетките

Интимни срещи без наблюдението на камери и надзиратели, прегръдка с близките и възможност за работа. За това настояват 26 затворници в жалби до Върховния административен съд (ВАС), обединени в общо дело, които може да доведат до промяна в основни правила, при които се изтърпява лишаването от свобода.

Затворниците са атакували три разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС) и ако съдът ги отменени, от това ще се ползват всички лишени свобода в България.

Дългата история на съдебната битка за интимност зад решетките

Преди две години 15 затворници вече водиха дело срещу невъзможността да ползват т. нар. удължено свиждане с половинките си без да ги наблюдават камери и в стаята да присъства надзирател. Тогава те се обърнаха към съда с искане за отмяна на заповед на тогавашния шеф на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Свилен Цветанов, с която беше регламентиран редът за т.нар. удължено свиждане. Според заповедта то е за срок до 4 часа, вид поощрителна мярка и в заведенията от закрит тип и поправителните домове се провежда в помещения, при възможност оборудвани със системи за видео-наблюдение, като мероприятието протича в присъствието на надзиратели.

Затворниците настояваха да може да се уединяват с половинките си без „съгледвачи“ и камери. Административен съд София-град отхвърли жалбата им с основен аргумент, че удълженото свиждане е награда, а не право.

ВАС обаче отмени заповедта. Въпреки това, затворниците така и не можеха да останат насаме с половинките си. Причината за това е, че докато делото се разглеждаше, беше променен Правилникът за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС) и изискването помещенията за интимни свиждания да бъдат оборудвани с видеонаблюдение и срещите да стават в присъствието на надзиратели залегна в неговия чл. 73, ал. 18.

Именно тази разпоредба от правилника обжалват сега затворниците и настояват тя да бъде отменена, защото според тях нарушава правото зачитане на личния и семеен живот, гарантирано от чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека, чл. 7 и чл. 8 от Хартата на основните права в Европейския съюз (защита личния и семейния живот и на личните данни) и разпоредби от Конституцията.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.