Удължаване на счетоводни и данъчни срокове по годишното счетоводно приключване

В Народното събрание бяха внесени предложения към Законопроекта за мерките по време на извънредно положение, касаещи удължаването на счетоводни и данъчни срокове по годишното счетоводно приключванеУдължените срокове са приети с гласуване на второ четене в НС.
Срокове за 2020 г:

  • Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и внасянето на данъците по нея се удължава до 30.06.2020 г.
  • Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) се удължава до 30.06.2020 г.
  • Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъците по нея само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а се удължава до 30.06.2020 г.
  • Отстъпката по чл. 53, ал. 6 ще се ползва от тези лица, ако декларацията е подадена и данъкът е внесен в срок до 31.05.2020 г.
  • Срокът от ЗСч за публикуването на годишните финансови отчети (ГФО) се удължава до 30.09.2020 г.
  •  Срокът от ЗСч за публикуването на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 3 при неосъществяване на дейност през 2019 г. се удължава до 30.06.2020 г.
  • През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.
  • Оттеглено е предложението за авансово облагане на печалбата за януари-юни 2020 на база ½ от печалбата от 2018 г.
    Очаквайте по-подробна информация след публикуването на закона в Държавен вестник.

Коментарите са затворени.