Парламентът забрани паралелния износ на лекарствени продукти

Парламентът забрани паралелния износ на лекарствени продукти

Народното събрание забрани паралелния износ на лекарствени продукти. Текстът е част от Закона за действията по време на извънредното положение, дебатите, по който продължават и в момента. При нарушение ще има глоби до 10 000 лв. и имуществена санкция в размер на 50 000 лв. При повторно извършване на същото нарушение – глобата е в размер на 100 000 лв. 

Депутатите решиха още Законът за обществените поръчки да не се прилага при възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци.

Законът за обществените поръчки няма да се прилага и при закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им.

Същото важи и при закупуване от възложителите на хигиенни материали, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемични мерки.

По информация на Инвеститор.бг

 

Коментарите са затворени.