Да се организират безплатни правни консултации за гражданите и финансова помощ за адвокатите

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) да организира предоставяне на безплатни правни консултации по имейл и телефон на гражданите във връзка с извънредното положение. Както и да подпомогне адвокатите, които ще изпаднат в затруднено положение, като една от идеите е временно да се прекъснат плащанията за членски внос към ВАдС, които да не са дължими за периода на извънредното положение.

С това предложение са сезирали Висшия адвокатски съвет група столични адвокати, начело със Стефан Марчев. Под писмото са се подписали и Мирослав Мичев, Мариана Вълкова, Катерина Граматикова, Жана Кисьова, Христо Хинов, Александър Тонев, Екатерина Методиева, Ваня Траянова, Маргарита Димитрова, Иван Ангелов, Александър Бояджиев, Десислава Миразчийска и Ива Згурова-Шопова.

Те на първо място заявяват, че адвокатите носят отговорност към обществото и трябва да дадат своя принос за подпомагането му при преодоляване на последиците от кризата с навременни и адекватни мерки.

Първата, която предлагат, е да се предоставят безплатни правни консултации по електронна поща и телефон, включително и чрез Националното бюро за правна помощ.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.