Държавен вестник, брой 27 от 24.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 27 от 24.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 27 от 24.03.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна

 

Коментарите са затворени.