Адвокатите ще минават КПП с карта и декларация

При пътуване в страната адвокатите могат да преминават през контролно-пропускателни пунктове в областните градове срещу представяне на адвокатска карта и попълнена декларация за неотложността на пътуването. Това е уведомил днес главният секретар на МВР Ивайло Иванов Висшия адвокатски съвет (писмото му можете да видите тук).

Заради напрежението в адвокатурата заради КПП в областните градове председателката на ВАдС Ралица Негенцова е разговаряла с вътрешния министър Младен Маринов. Двамата са се разбрали, че адвокатите могат да представят и други документи, които да удостоверяват целта на пътуването – призовки, съобщения от различни органи във връзка с процесуално представителство и др.

Неяснота при тълкуването на заповедта за преминаването през пунктовете създаваше текст, според който „преминаването и причините за пътуването „се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност“.

Декларацията, която трябва да попълни адвокатът, можете да изтеглите тук.

Коментарите са затворени.