Правото на заподозрените и обвиняемите да присъстват по време на заседанията по делото не е абсолютно

Правото на заподозрените и обвиняемите да присъстват по време на заседанията по делото не е абсолютно

Ако обвиняемият е взел недвусмислено решение, дори и мълчаливо, да не се яви в някое от провелите се съдебни заседания в процеса срещу него правата му не са нарушени, отговаря Съдът на ЕС на преюдициално питане на Специализирания наказателен съд

Съдът в Люксембург излезе с ключово решение за присъствието на обвиняемите на съдебния процес и нарушаването на презумпцията за невиновност, вследствие на преюдициално запитване от Специализирания наказателен съд.

Казусът

Специализираната прокуратура е внесла обвинителен акт срещу тринадесет лица с обвинение за ръководене и участие в организирана престъпна група за убийства, грабежи и кражби, както и за други престъпления. Повдигнатото спрямо двама от подсъдимите обвинение е за участие в тази организирана престъпна група — престъпление, наказуемо с от три до десет години „лишаване от свобода“. Двамата обвиняеми са били уведомени за условията, при които процесът може да се проведе в тяхно отсъствие, а именно ако не се явят без уважителна причина, както и че в такъв случай те ще бъдат обвързани от крайния акт по същество, като няма да могат да го оспорват с аргумент, че не са взели лично участие.

В производството срещу тях пред Специализирания наказателен съд (СНС) първоначално са проведени седем съдебни заседания. На всяко от тези заседания делото е отлагано. Запитващата юрисдикция не е дала ход на съдебното следствие и не са събирани доказателства поради отсъствието на различни обвиняеми заради заболявания на датите на посочените съдебни заседания. Тази юрисдикция е изследвала дали тези отсъствия действително са основателни, но въпреки множеството си съмнения не е установила, че отсъствията на тези обвиняеми са неоснователни.

С актове от 19 и 26 април 2017 г. СНС се е произнесъл по възможността в главното производство да се проведе съдебно заседание в отсъствието на посочените обвиняеми. В това отношение съдът е приел, че личното присъствие на същите не е необходимо „за разкриване на обективната истина“ по смисъла на националната правна уредба, що се отнася до престъпленията, за които са обвинени.

Магистратите от СНС обаче са се усъмнили дали националната правна уредба, разглеждана в главното производство, е в съответствие с правото на Съюза. Вследствие на което са спрели делото и са отправили преюдициално питане до Съда на ЕС.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Коментарите са затворени.