МВР ще продължи да получава, вместо служителите си, хонорарите им за експертизи

Правилото, че не служителите на МВР, изготвили експертизи по дела, а министерството, получава възнагражденията, които определят съдът за труда им, не нарушава закона.

Това прие с окончателно решение Върховният административен съд (ВАС) и отхвърли жалбата на Синдикалната федерация на служителите в МВР и на трима специалисти от Научноизследователския институт по криминалистика при министерството срещу текст от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Синдикатът и експерти от секторите „Физико-химия“, „Наркотици“ и „Трасология и балистика“ на института оспорват разпоредбата (чл. 22), която предвижда, че възнагражденията, определени на вещите лица по делата, се изплащат на МВР, когато те са служители на министерството. Като твърдят, че така ведомството се облагодетелства за тяхна сметка.

В жалбата си до ВАС, в която настояват чл. 22 да бъде обявен за нищожен, от синдиката посочваха, че НПК (чл. 150) прави разлика между правото на възнаграждение на вещото лице и разходите, направени за експертизата. Според действащата нормативна уредба разноските за експертизата следва да се изплатят на съответната структура, от която е вещото лице, а правото на възнаграждение за положения труд е на самото вещо лице“, беше тезата на синдиката. Той се позоваваше и на Закона за МВР, който предвижда, че когато за извършване на експертиза е определен служител на министерството, „ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на МВР направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски“. Но не предвижда нищо подобно за възнаграждението на самия експерт.

А текстът от наредбата, който беше атакуван пред ВАС, предвижда, че когато експертизата е извършена от негов служител, на МВР се изплащат не само направените разходи за консумативи и режийните разноски, но и тези за труд.

Синдикатът загуби делото на първа инстанция и така то стигна до петчленен състав на ВАС с председател Георги Колев и членове Виолета Главинова, Юлия Ковачева, Стефка Кемалова (докладчик) и Емил Димитров. В решение отпреди дни той прие, че правилото възнагражденията за труд на експертите на МВР да се изплащат не на тях, а на министерството, не противоречи нито на НПК, нито на Закона за МВР.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.