Държавен вестник, брой 11 от 07.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 11 от 07.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 11 от 07.02.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за изменение и допълне¬ние на Закона за съдебната власт
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България

Президент на Републиката

УКАЗ № 16 за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор
УКАЗ № 17 за назначаване на Петър Димитров Андонов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор със седалище в Джакарта, Република Индонезия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 31.01.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

Министерство на отбраната

МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 2 от 23.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Пазарджик, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Пазарджик, за 2020 г.

 

Коментарите са затворени.