Държавен вестник, брой 10 от 04.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 10 от 04.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 10 от 04.02.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
РЕШЕНИЕ по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани
РЕШЕНИЕ за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03)

Президент на Републиката

УКАЗ № 15 за освобождаване на флотилен адмирал Мален Стефанов Чубенков от длъжността Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и от военна служба, считано от 6 февруари 2020 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 30.01.2020 г. за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 на МС от 28.03.2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана

Министерство на външните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
НАРЕДБА № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 6815 от 08.05.2019 г. по административно дело № 4626 от 2018 г.
НАРЕДБА № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция
РЕШЕНИЕ № 1169 от 23.01.2020 г. по административно дело № 8873 от 2019 г.
НАРЕДБА № 28 от 20.06.2007 г. за дейностите по асистирана репродукция

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-89 от 30.01.2020 г. за определяне на Списък на общините с равнище на безработица 25 на сто равно или по-високо от средното за страната за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Ловеч, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Ловеч, и Административния съд – Ловеч, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, за 2020 г.

 

Коментарите са затворени.