Всички адвокати ще трябва да подадат декларация, че познават правилата срещу прането на пари

Тази година всички 13 850 адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това следва от промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), предложени от премиера Бойко Борисов (пълния текст на проекта виж тук).

С тях се оправя едно недомислие в правилника (чл. 64), в който в момента е записано, че такива декларации подават само членовете на Висшия адвокатски съвет (ВАдС). Сега това задължение е предвидено за всички „членове на адвокатските колегии“.

Кога трябва да бъде изпълнено то зависи от това кога ВАдС ще приеме вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари. Досега съветът не можеше да го направи, тъй като се чакаше ДАНС да изготви т. нар. Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. От създаването ѝ започва да тече шестмесечен срок за изготвянето на вътрешните правила. На 9 януари 2020 г. ДАНС пусна специално съобщение, че националната оценка на риска вече е готова и този срок започва да тече.

Така ВАдС ще трябва да напише вътрешни правила срещу прането на пари за цялата адвокатура най-късно до 9 юли 2020 г. Те ще са задължителни за всички адвокати и те ще са длъжни да ги прилагат. Затова Висшият адвокатски съвет е задължен да ги публикува на сайта си в 7-дневен срок от приемането им.

Именно от датата на публикуването им от ВАдС ще започне да тече 14-дневен срок, в който всички адвокати от цялата страна трябва да ги прочетат и да подадат декларации, че са се запознали с тях.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.