И МП видя противоречие с Конституцията във въвеждането на съдебен контрол върху отказите от досъдебно производство

И МП видя противоречие с Конституцията във въвеждането на съдебен контрол върху отказите от досъдебно производство

След като Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) излезе с отрицателно становище по отношение на внесения от БСП законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който се цели засилване на влиянието от страна на съда над прокуратурата, и Министерството на правосъдието се обяви против идеите на левицата.

По-конкретно върховните съдии от Наказателна колегия категорично обявиха, че предложените изменения за въвеждането на съдебен контрол върху актовете на прокуратурата за отказ от досъдебно производство, противоречат на Конституцията. Такова се оказва, че е мнението и на правосъдното ведомство.

Предложението на вносителите, с което се предлага въвеждането на съдебен контрол върху актовете на прокуратурата, с които се отказва образуването на досъдебно производство, се явява в протироверечие с разпоредбата на чл. 127, т. 3 от Конституцията на Република България (КРБ). В чл. 127, т. 3 от КРБ е регламентирано, че прокуратурата привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер. С предложението по конституционно недопустим начин се възлага функция на съда, която е в изключителните правомощия на прокуратурата, визирани в чл.127 от КРБ, или по друг начин казано се предлага съдът да изземе обвинителните функции на прокурора„, гласи становището на Министерството на правосъдието.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.