Генерален адвокат отхвърли практиката на ВКС да не се плаща отпускът на незаконно уволнените

 Практиката на Върховния касационен съд (ВКС), според която незаконно уволненият няма право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за времето, през което не е бил на работа до възстановяването му от съда, противоречи на правото на Европейския съюз. Това заяви генералният адвокат Джерард Хоган в заключение по преюдициално запитване от България.

Въпросът стигна до Съда на Европейския съюз (СЕС) заради дело на учителка от Пловдив, чиито искове работодателят ѝ да бъде осъден да ѝ плати обезщетение за неползвания отпуск са били отхвърлени от съдилищата у нас. Самият ВКС не допуска делото ѝ до касация, тъй като предишните инстанции са се произнесели, следвайки утвърдената от него практика, че в този случай работникът няма право на парична компенсация.

Тогава незаконно уволнената учителка завежда дело за вреди срещу ВКС и иска от върховния съд компенсация от над 5 400 лв. за „изгубеното“ от нея обезщетение за неползван отпуск в периода на уволнението, като твърди, че произнасянето му е в нарушение на правото на ЕС и че той е бил длъжен да отправи преюдициално запитване до СЕС, вместо да не допуска жалбата ѝ. Учителката иска и компенсация от 2 000 лв. за морални вреди – за стрес, загуба на самочувствие, чувство за онеправданост, разочарование и загуба на доверие в институциите, силно притеснение и чувство за несигурност от липсата на защита на правата ѝ. Делото се гледа в Районния съд в Хасково и именно той се обърна към Съда на ЕС с два въпроса.

В заключението си по делото в СЕС генералният адвокат Хоган е категоричен: „Когато национално законодателство предвижда, че незаконно уволнен работник трябва да бъде възстановен на работа, чл. 7, §1 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време и чл. 31, §2 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национално законодателство или национална съдебна или друга практика, съгласно които този работник няма право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването на работа.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.