Държавен вестник, брой 6 от 21.01.2020 г.

Държавен вестник, брой 6 от 21.01.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 6 от 21.01.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г. – „Анализ на пазара на пощенските услуги“

Президент на Републиката

УКАЗ № 1 за награждаване на г-н Моайад Фатхала Елдали – извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 17.01.2020 г. за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 на МС от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
РЕШЕНИЕ № 19 от 17.01.2020 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2019 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2020 година

Министерство на отбраната

ДОГОВОР за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859

Министерство на образованието и науката

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 2019 – 2023 година

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 19 от 9.01.2020 г. за приемане на Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1732-НС от 16.01.2020 г. относно обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

 

Коментарите са затворени.