Ако се споразумееш при нарушение – плащаш 70% от минималната глоба

Извършителите на административни нарушения да могат да сключват споразумения, като срещу това да получават „бонус“ и да плащат не пълния размер на глобата, а 70% от минималния. Това предвижда проект за мащабни изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), публикуван за обществено обсъждане.

Пълният текст на законопроекта

Всъщност той вече беше огласен за обсъждане в началото на юни 2019 г., а сега правителството го публикува още веднъж, като е съобразило част от направените бележки през лятото (какво предвиждаше първоначалният проект можете да си припомните тук).

Една от основните промени, които се предлагат в ЗАНН, е да се въведе възможност за сключване на споразумения (чл. 58а). Първоначално обаче се предлагаше, когато извършителят на нарушението си признае, да получава само 20% намаляване на глобата. Сега вече е заложено, че при споразумение „наказващият орган определя размера на глобата в размер на 70% от минимума, предвиден за извършеното нарушение“. Когато в закона няма минимум, колко ще е санкцията ще се определя „по договаряне между страните“, но те не могат да се уговорят да се плати повече от 70% от половината от максимума.

С въвеждането на възможността за сключване на споразумение за всички административни нарушения се цели да се ускорят административнонаказателното производство и събирането на държавните вземания, да се облекчи процесът на доказване и да се разтовари съдебната система.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.