ВКС разясни кога работодателят задържа незаконно трудовата книжка и дължи обезщетение

Задължението на работодателя да предаде оформената трудова книжка на служителя възниква в момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Ако книжката е съхранявана при работодателя, той изпада в забава от деня на прекратяването на договора, а ако е била в служителя – от момента на предоставянето ѝ за оформяне.

Това постанови единодушно Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в ново тълкувателно решение и обясни, че за да не плаща обезщетение за забавено връщане на книжката, работодателят, на когото тя е дадена за приключване, трябва да изпрати на вече бившия си служител с писмо с обратна  разписка да се яви, за да я получи лично.

„Незаконно задържане на трудовата книжка по смисъла на чл. 226, ал. 2 КТ е налице, когато работникът или служителят е предоставил на работодателя трудовата си книжка за вписване на необходимите данни и работодателят не я е върнал незабавно. За работодателя възниква задължение да заплати обезщетение по чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изр. 2 КТ от деня на прекратяване на трудовото правоотношение, когато трудовата книжка се намира при него, и от деня на предоставяне на трудовата книжка за оформянето ѝ, когато тя се съхранява от работника или служителя. Обезщетението се дължи до предаването на трудовата книжка, съответно до изпълнение на процедурата по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж“, постанови Гражданската колегия.разписка да се яви, за да я получи лично.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.