Полезно в ДВ (бр. 87 от 5.11.2019 г.)

В днешния 87-ми брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 275 от 1 ноември 2019 г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г. и тя ще бъде 363 лв. Така определеният размер на линията на бедност за следващата година е в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност и отразява промените в структурата на разпределение на доходите и индекса на потребителските цени на малката по състав кошница. Предложеният нов размер за линия на бедност за 2020 година от 363 лв. е с 12 лв. по-висок в сравнение с линията на бедност от изследването SILC – 351 лв.

От 2020 г. прагът на бедност ще се прилага и при изчисляването на месечното подпомагане за хора с увреждания. До 2019 г. официалната линия на бедност се използва за аналитични цели, не е обвързана нормативно със социални плащания и се използва при следните плащания от държавата: при предоставянето на хранителни продукти на лица в риск от бедност по Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане; при изплащане на еднократни – великденски или коледни, добавки към пенсиите; при предоставяне на безплатна правна помощ; при предоставяне на помощи при бедствия.

Обнародвани са промени в Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, с които се цели да се хармонизират условията за хранене на децата с най-новите европейски изисквания, световни препоръки и национални правила.

С промените в наредбата ще бъдат намалени калориите в дневното меню в детските градини – среднодневният прием на енергия при децата от 3 до 4 година пада от 1570 ккал/ден до 1350 ккал/ден, а при по-големите между 5 и 7 година се намалява от 1770 до 1600 калории на ден.

Предвижда се да се предлагат най-малко три вида пресни зеленчуци и най-малко три вида пресни плодове седмично, които да се без добавена сол и или захар. Всеки ден да има най-малко 350 грама кисело или прясно мляко и на най-малко 35 грама сирене и/или кашкавал. Без пържени храни, както и без храни, съдържащи хидрогенирани (напълно и/или частично) мазнини.

Коментарите са затворени.