Държавен вестник, брой 88 от 08.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 88 от 08.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 88 от 08.11.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 от 04.11.2019 г. за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
МЕТОДИКА за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
МЕТОДИКА за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на отбраната

Министерство на културата

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния исторически музей – София
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален исторически музей – София
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-1277 от 31.10.2019 г. за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № 5 от 29.10.2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 12 от 24.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология

 

Коментарите са затворени.