Държавен вестник, брой 78 от 04.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 78 от 04.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 78 от 04.10.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-1059 от 26.09.2019 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение
НАРЕДБА № 8121з-908 от 2.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници, за времето на разположение и за изпълнение на специфични служебни дейности
НАРЕДБА № 8121з-1060 от 26.09.2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за изискванията за пощенската сигурност
НАРЕДБА № 6 от 1.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 1 от 12.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина
НАРЕДБА № 2 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести

 

Коментарите са затворени.