Могат ли съдилищата да тълкуват тълкувателно решение?

Може ли въззивният съд да тълкува Тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС)?

На този въпрос, зададен от една от страните по спор, във връзка с право на строеж, отговор в решение по чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс даде състав на ВКС.

Именно заради този въпрос върховните съдии Емануела Балевска (председател на състава), Снежанка Николова и Гергана Никова (докладчик по делото) допускат до касация дело, по което Софийският апелативен съд е отхвърлил отрицателен установителен иск. Като посочват, че досега ВКС не се е произнасял с решение по реда на чл. 290 ГПК „за характера и обхвата на упражняваната от въззивния съд дейност в хипотеза на постановено задължително тълкувателно решение по приложима за конкретен казус правна норма“.

Кога може да не следваш тълкувателно решение

ВКС първо припомня, че тълкувателно решение се приема, когато има противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона. А целта му е да се преодолеят непълнотата, неяснотата или противоречията в правната уредба чрез установяване на точния смисъл на закона.

„Тълкуването не е дейност по създаване на ново правило и тълкувателното решение не е източник на правото, поради което самото то не подлежи на тълкуване“, заявяват върховните съдии.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.