Държавен вестник, брой 71 от 10.09.2019 г.

Държавен вестник, брой 71 от 10.09.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 71 от 10.09.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване
ЗАКОН за военното разузнаване
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2018 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 212 за награждаване на г-н Ерик Льобедел – извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 213 за награждаване на г-жа Ана Мария Сампайо Фернандес – извънреден и пълномощен посланик на Федеративна република Бразилия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 02.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 06.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 от 02.09.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 от 02.09.2019 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 03.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 от 03.09.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 от 05.09.2019 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 19 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“
НАРЕДБА № 26 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“
НАРЕДБА № 20 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“
НАРЕДБА № 21 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“
НАРЕДБА № 6 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“
НАРЕДБА № 22 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“
НАРЕДБА № 28 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 997-НС от 07.09.2019 г. относно промяна в Решение № 985-НС от 5.09.2019 г.

 

Коментарите са затворени.