Без обезщетение за бавно разследване при неразкрит извършител

Министърът на правосъдието ще отказва обезщетение за забавени досъдебни производства, когато въпреки проведените действия по издирване и разследване, извършителят на престъплението е останал неразкрит или не е повдигнато обвинение. Това е едно от измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които днес министерството публикува за обществено обсъждане. 

Проектът в голямата си част е известен на магистратската общност, тъй като негов първоначален вариант вече беше огласен от ведомството. С измененията се възстановяват помощните атестационни комисии към съдилищата, които да подпомогнат ресорната комисия към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет при оценка на работата на магистратите. Освен това се предвижда само кадровици да оглавяват помощните комисии на съвета. Други предложения са периодично атестиране да се провежда само по изключение, а извънредното да се намали, като в конкурсите за повишаване да отпадне.

С измененията обаче се въвеждат и две нови хипотези, при които министърът на правосъдието ще отхвърля заявленията на граждани за обезщетение за бавно правосъдие. В момента законът му дава това право, ако проверката на Инспектората към ВСС е установила, че всъщност продължителността на производството не надхвърля разумния срок. Както и ако забавянето на делото се дължи на действия или бездействия на самия оплакващ се от бавно правосъдие или на адвоката му.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.