ВАС отказа да спре действието на наредбата за касовите апарати

Върховният административен съд (ВАС) отказа да спре действието на наредбата за касовите апарати, която от месеци предизвиква недоволството на бизнеса.

43 браншови организации и търговски дружества оспориха в съда последните три изменения в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, както е пълното наименования на нормативния акт. Предмет на жалбата им са промените в наредбата от 2018 г. и 2019 г. Освен за обявяването за нищожни на новите текстове в нея, те настояват и за спиране на действието им.

Един от основните проблеми в наредбата, за които от месеци алармира бизнесът, е даването на достъп на служители на НАП до софтуера за управление на продажбите на търговци, лични лекари, здравни заведения, туристически агенции. Това ще става чрез т. нар. одиторски профил.

Според предприемачите, така се нарушава Общият регламент за защита на личните  данни „чрез допускане на достъп чрез одиторски профил и без гаранциите за защита правата на данъкоплатеца, предвидени в ДОПК“.

В определението си ВАС заключава, че от жалбата на 43 браншови организации и компании не може да се обоснове извод нито че действието на наредбата би им причинило значителни или трудно поправими вреди, нито че спирането на изпълнението е противопоставимо на презумирания от законодателя обществен интерес с разпоредбата на чл.190, ал.1 от АПК, която регламентира общото правило, че оспорването на нормативни актове не спира изпълнението им.

Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар