Полезно в ДВ (бр. 68 от 27.08.2019 г.)

Копие на Държавен вестникВ брой 68 на “Държавен вестник” е изменена и допълнена Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Една от целите на направените промени е да се въведе механизъм за регулиране на разходите на Националната здравноосигурителна каса за лекарствени продукти в рамките на предвидените средства в бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти.

Друга цел е удължаване на максималния срок на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение до 365 календарни дни, както и регламентиране на липсващо в действащата редакция на Наредба № 4 от 2009 г. правило, че протоколите се издават за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания, в количества за не повече от 365 дни.

Коментарите са затворени.