От 40 000 до 60 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди при смърт на съпруг в катастрофа

Според нова методика двойките без брак трябва да са с една и съща адресна регистрация поне година, за да получат компенсация. Застрахователите огласиха примери какво ще се полага на пострадалите и близките им при катастрофа

От 40 000 лв. до 60 000 лв. компенсация за неимуществени вреди да получава преживелият съпруг, ако партньорът му е починал в катастрофа. Това предвижда новата методика, която за първи път трябва да въведе нормативни критерии за това как се изчисляват обезщетенията по Гражданска отговорност при смърт или травма при инцидент на пътя.

При смърт в катастрофа обезщетението за неимуществени вреди на близките на починалия се разделя на три вида. Първо е т. нар. основна вреда, за която в методиката е предвиден минимален и максимален размер.

Така за съпруг границите са от 40 000 лв. до 60 000 лв. според продължителността на съвместния живот. В методиката се предлага за фактическото съжителство на съпружески начала да се предвиди изискване то да е продължило поне една година, което да се доказва чрез една и съща адресна регистрация по настоящ адрес на двойката.

За дете, включително осиновено и отглеждано, методиката оценява неимуществените вреди на от 50 000 лв. до 60 000 лв., ако то не е навършило 18 години, и от 30 000 лв. до 50 000 лв., ако е пълнолетно. За смърт на родител, осиновител и отглеждащ – компенсацията за морални вреди е от 40 000 лв. до 60 000 лв.

За всички други близки остава действащият таван от 5000 лв.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар