Държавен вестник, брой 68 от 27.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 68 от 27.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 68 от 27.08.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация
ПРАВИЛНИК за дейността на Висшия съвет по фармация
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 20 от 10.05.2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди

 

Коментарите са затворени.