Държавен вестник, брой 66 от 20.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 66 от 20.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 66 от 20.08.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарнияконтрол
НАРЕДБА № 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите
НАРЕДБА № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите
НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
НАРЕДБА № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 55 от 2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
НАРЕДБА № 55 от 11.07.2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10932 от 18.09.2018 г. по административно дело № 3256 от 2017 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 615-МИ от 15.08.2019 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Вашият коментар