Държавен вестник, брой 63 от 09.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 63 от 09.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 63 от 09.08.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
ЗАКОН за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
ЗАКОН за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Президент на Републиката

УКАЗ № 195 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2019 г., и мотивите към указа
УКАЗ № 198 за освобождаване на бригаден генерал Пламен Иванов Ангелов от длъжността директор на служба „Военна информация“, считано от 15 август 2019 г.
УКАЗ № 199 за освобождаване на бригаден генерал Пламен Николов Богданов от длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“ и от военна служба, считано от 15.08.2019 г.
УКАЗ № 200 за освобождаване на бригаден генерал Костадин Атанасов Кузмов от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада и от военна служба, считано от 15.08.2019 г.
УКАЗ № 201 за назначаване на полковник Станимир Христов Христов на длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 15 август 2019 г.
УКАЗ № 202 за назначаване на полковник Иван Георгиев Маламов на длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“, считано от 15.08.2019 г.
УКАЗ № 203 за назначаване на полковник Стоян Георгиев Шопов на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 15 август 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 от 07.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 476 от 02.08.2019 г. за непризнаване на Български съюз на частните предприемачи „Възраждане“ за представителна организация на работодателите на национално равнище
РЕШЕНИЕ № 479 от 05.08.2019 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България

Министерство на младежта и спорта

ПРАВИЛНИК за дейността на Националния консултативен съвет за младежта
ПРАВИЛНИК за дейността на Националния консултативен съвет за младежта

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ПРАВИЛНИК за дейността на Помирителната комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 16 от 01.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Авиационен техник“
НАРЕДБА № 57 от 8.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Авиационен техник“

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи
НАРЕДБА № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

Поправка

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

 

Вашият коментар